Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia odnawialna - Według prognoz 20,3% energii w UE będzie pochodzić z OZE
Energia odnawialna - Według prognoz 20,3% energii w UE będzie pochodzić z OZE Poleć ten artykuł znajomemu...
Czwartek, 25 Marzec 2010 12:35
żarówkaKomisja Europejska opublikowała podsumowanie prognoz rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich. Według zebranych danych do 2020 roku 20,3% energii w końcowym bilansie zużycia energii będzie pochodzić z OZE.


Wszystkie państwa członkowskie przesłały do KE prognozy będące realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 3

Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Według dokumentów 10 państw planuje przekroczyć określone dla nich cele w zakresie energii odnawialnej, a pięć zakłada konieczność zastosowania mechanizmów współpracy i osiągnięcia swoich celów przez rozwój niektórych odnawialnych źródeł energii w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

Krajami, które prognozują przekroczenie swoich celów są: Bułgaria, Estonia, Niemcy, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Natomiast z mechanizmów współpracy by osiągnąć wiążące cele chce skorzystać Belgia, Dania, Włochy,Luksemburg i Malta.

Przesłane dokumenty to jedynie prognozy udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym bilansie zużycia energii w UE. Teraz państwa członkowskie muszą przygotować szczegółowe plany jak zamierzają te cele osiągnąć. Termin opracowania i przekazania do Komisji Europejskiej szczegółowych planów wdrażania dyrektyw unijnych, czyli „Planów wykonawczych: Ścieżki rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii do 2020 roku” (tzw. „Action Plan”) ubiega 30 czerwca 2010 roku.

Źródło: WNP