Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Problem zwrotu zaliczki za wydanie warunków przyłączenia farmy wiatrowej
Problem zwrotu zaliczki za wydanie warunków przyłączenia farmy wiatrowej Poleć ten artykuł znajomemu...
Wtorek, 06 Kwiecień 2010 15:26
wiatrakiNowelizacja Prawa energetycznego wprowadziła obowiązek wpłacania zaliczek przy składaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia źródeł energii elektrycznej do sieci. Kiedy wnioskujący może odzyskać wpłacone pieniądze?


W związku z wejściem w życie przepisu o zaliczce przy składaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia źródeł energii elektrycznej do sieci pojawiają się pytania jakie są szanse inwestorów na odzyskanie swoich pieniędzy wpłaconych z tytułu zaliczki.

Powstają wątpliwości czy zaliczka zapłacona w związku ze złożeniem wniosku o wydanie warunków przyłączenia podlega zwrotowi zawsze, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o przyłączenie, czy tylko w przypadkach wskazanych wprost w ustawie? Pojawia się też pytanie czy przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej poniosą koszty sporządzania ekspertyz oddziaływania nowych źródeł na sieć, których nie przyłączyły do sieci, nawet wtedy, kiedy odmówią wydania warunków przyłączenia?

Ustawa z 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek wpłacania zaliczek przy składaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia źródeł energii elektrycznej do sieci w wysokości 30 złotych za każdy kW mocy planowanego źródła, lecz nie więcej jak 3 miliony złotych.

- Ustawa wyliczyła sytuacje, w których przedsiębiorstwo energetyczne rozpatrujące wniosek o wydanie warunków przyłączenia zwraca zaliczki. Dzieje się to w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia lub odmowy zawarcia umowy o przyłączenie, oraz wtedy, gdy wyda ono warunki, które staną się przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie a spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego podmiotu. Ustawa nie odpowiada na pytanie, co się dzieje z zapłaconą zaliczką we wszystkich pozostałych przypadkach - przekonuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

PSEW przypomina, że zaliczka to nie opłata za to, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmie się wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Jest to zaliczka na poczet przyszłego świadczenia, jakim ma być przyłączenie jednostki wytwórczej do sieci elektroenergetycznej. Choć ustawa Prawo energetyczne niewiele mówi o zwracaniu zaliczek, to zaliczka jest instytucją głęboko zakorzenioną w polskim systemie prawa cywilnego. Sprawy wpłacania zaliczek na rzecz przyszłych świadczeń, które finalnie nie doszły do skutku, stały się przedmiotem licznego orzecznictwa sądowego.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło potrącać z zaliczek żadnych kosztów związanych z załatwianiem wniosku o przyłączenie. W szczególności nie będzie mogło potrącać kosztów przygotowania ekspertyz oddziaływania nowego źródła na sieć nawet wtedy, kiedy ekspertyza wykaże, że brak jest technicznych warunków przyłączenia źródła do sieci. W przypadku wydania odmowy wydania warunków przyłączenia ustawa wyraźnie przewiduje niezwłoczny zwrot całej zaliczki.

Przedstawienie stanu prawnego i szans inwestorów na odzyskanie swoich pieniędzy będzie jednym z wielu tematów sesji Energetyka na V Konferencji "Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce", która odbędzie się 19 kwietnia 2010 w hotelu Hilton w Warszawie.

Źródło: WNP