Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia słoneczna - Cienkowarstwowe półprzewodniki - szansą na upowszechnienie energetyki solarnej
Energia słoneczna - Cienkowarstwowe półprzewodniki - szansą na upowszechnienie energetyki solarnej Poleć ten artykuł znajomemu...
Poniedziałek, 12 Kwiecień 2010 15:01
solarJuż około 2015 roku kraje o dużym nasłonecznieniu mają szansę na uzyskanie parytetu sieciowego, na skutek rozwoju technologii opartych na cienkowarstwowych półprzewodnikach CdTe i CIGS - powiedział wnp.pl Carlos Haertel, szef Europejskiego Laboratorium GE Global Research w Monachium.

Co jest obecnie główną barierą w upowszechnieniu technik solarnych?

- Kluczowym celem działalności firm innowacyjnych jest osiągnięcie tzw. "parytetu sieciowego". Chodzi o sprawienie, aby koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez systemy oparte na ogniwach fotowoltaicznych był nie wyższy niż cena płacona przez konsumenta za energię elektryczną z sieci. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne będzie obniżenie kosztów produkcji paneli słonecznych oraz innych istotnych elementów systemu.
Stanie się to możliwe dzięki stałym, dalszym badaniom i innowacjom. Już nieco szersze wprowadzenie na rynek produktów opartych na ogniwach fotowoltaicznych, spowoduje obniżenie ich cen. Z kolei rosnący rynek będzie sprzyjać dalszemu zmniejszaniu kosztów, dzięki rosnącej produktywności osiąganej w wyniku efektu skali.

Jakie są główne kierunki badawcze i testowane technologie, zakładające zbicie cen ogniw?

- W średniej perspektywie czasowej, w regionach o dużym nasłonecznieniu - np. w południowej Europie - największą szansę na uzyskanie parytetu sieciowego dają technologie oparte na cienkowarstwowych półprzewodnikach CdTe (tellurek kadmu) i CIGS (połączenie miedzi, indu, galu i (di)selenku). Jednak moment osiągnięcia parytetu sieciowego zależy od lokalnych cen dla konsumentów, co z kolei zależy od lokalnego rynku elektryczności. Generalnie oczekuje się, że systemy fotowoltaiczne w takich krajach, jak Hiszpania, osiągną parytet sieciowy ok. 2015 r.

Istotnym elementem obniżania kosztów energii pozyskanej przy użyciu ogniw fotowoltaicznych jest też obniżanie kosztów całego systemu. Oznacza to, że rozważane muszą być nie tylko koszty materiałowe paneli półprzewodnikowych, lecz także pozostałe koszty, np. elektroniki, okablowania, połączeń i dodatkowych elementów umożliwiających wielofunkcyjność, np. w przypadku systemów zintegrowanych z budynkiem. To praca wykraczająca poza jeden ośrodek badawczy.

Proszę wyjaśnić ogólne zasady technologii cienkowarstwowych ogniw słonecznych.

- W odróżnieniu od klasycznej technologii z krzemowymi ogniwami fotowoltaicznymi, gdzie wytwarzane są duże kryształy półprzewodnikowe, które następnie są cięte na cienkie plasterki, technologia cienkowarstwowych ogniw słonecznych umożliwia nakładanie półprzewodników na duże powierzchnie w jednej operacji. Dzięki temu produkcja jest bardziej ekonomiczna, czyli po prostu tańsza. Ponadto, możliwe jest użycie elastycznego podłoża, co pozwoli w przyszłości na zastosowanie procesu powlekania w systemie ciągłym, co oznacza zwiększenie szybkości produkcji i obniżenie kosztów.

Oprócz tego elastyczne podłoże pozwala na kształtowanie modułów fotowoltaicznych na różne sposoby, czyli jest korzystne np. w przypadku większej integracji z budynkiem. Ponadto moduły oparte na cienkowarstwowych ogniwach słonecznych działają lepiej niż klasyczne systemy krzemowe w przypadku światła rozproszonego, a także są mniej wrażliwe na wyższe temperatury, przy których systemy oparte na innych technologiach fotowoltaicznych tracą moc.

Czy technologia ta możliwa będzie do upowszechnienia także w krajach w niskim nasłonecznieniu (ok. 100-120 dni w roku), jak w Polsce?

- Systemy fotoelektryczne będą w nich coraz bardziej atrakcyjne w miarę ich upowszechniania w krajach mających lepsze warunki nasłonecznienia, bowiem spadać będzie ich cena. Parytet sieciowy zostanie jednak osiągnięty znacznie później.

Źródło: WNP