Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia odnawialna - Mazowsze stawia na energię odnawialną
Energia odnawialna - Mazowsze stawia na energię odnawialną Poleć ten artykuł znajomemu...
Piątek, 23 Kwiecień 2010 14:45

żarówkaEfektywne wykorzystanie na Mazowszu potencjału biomasy, energii słonecznej oraz biogazu rolniczego mogłoby poprawić bilans energetyczny regionu, a także pozytywnie wpłynąć na środowisko, podaje w rocznicę swojego powstania Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE), zajmująca się promowaniem tego typu rozwiązań.
Do podstawowych zadań MAE należy promocja odnawialnych źródeł energii, doradztwo w tym zakresie samorządom i mieszkańcom regionu, a także opracowanie analiz i wytycznych związanych z potencjałem i kierunkiem rozwojowym Mazowsza. Województwo mazowieckie do realizacji tych zadań otrzymało grant unijny w ramach programu "Inteligentna Energia dla Europy".

- MAE jest doskonałym partnerem i doradcą przede wszystkim dla samorządów, które chciałyby postawić na nowoczesne, innowacyjne i co bardzo ważne proekologiczne rozwiązania - zwraca uwagę na korzyści, jakie wynikają z wykorzystania energii odnawialnej dla samorządów lokalnych marszałek Adam Struzik.
MAE oferuje także wsparcie w pozyskiwaniu finansowania na projekty w "zieloną" energię. Dodatkową zachętą dla inwestorów mają być m.in. środki unijne.

- Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na różnego typu projekty związane z odnawialnymi źródłami energii - podkreślał wicemarszałek Stefan Kotlewski.

Na ten cel w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka - Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył ok. 30 mln euro. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu br. Dofinansowanie unijne będzie przeznaczone m.in. na projekty związane z poprawą jakości powietrza, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Na Mazowszu mieszka ponad pięć milionów ludzi, mamy największy ośrodek miejski w kraju, a równocześnie największą populację wiejską - dodał Marek Palonka, prezes MAE. - Zapewnienie skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb energetycznych w tak zróżnicowanym regionie to nie lada wyzwanie. Mazowsze potrzebuje działań poprawiających efektywność energetyczną oraz wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych.

W najbliższym czasie MAE planuje przeprowadzenie cyklu szkoleń m.in. nt. wykorzystania energii słonecznej, szkolenia dla użytkowników i instalatorów urządzeń grzewczych na biomasę, a także dla instalatorów małych przydomowych elektrowni wiatrowych oraz specjalistów od biogazu. Planowany jest druk broszur dla użytkowników energii odnawialnej oraz opracowanie katalogu dostawców technologii i usług. W kolejnych latach MAE zamierza również skoncentrować się m.in. na: opracowaniu scenariuszy modeli energetycznych, stworzeniu Klastra OZE, powołaniu grupy ekspertów OZE i opracowaniu planów energetycznych dla wybranych gmin i powiatów.

W ramach dotychczasowych działań MAE podjęła szereg działań informacyjno-promocyjnych w tym: konferencje poświęcone możliwościom OZE, szkolenia m.in. w zakresie montażu kolektorów słonecznych, rozpoczęto również działalność wydawniczą. MAE opracowała także internetowy Kalkulator biogazowy, służący do oszacowania wielkości produkcji biogazu, wysokości nakładów inwestycyjnych w projekcie biogazowym oraz ekonomiki projektu biogazowego, z uwzględnieniem produktywności biogazu. Zadaniem MAE jest również nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i upowszechnianie pozytywnych doświadczeń w zakresie efektywnego wykorzystania OZE i czystych technologii.

MAE powstała 26 marca 2009 roku. Większość udziałów w spółce posiada Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostali udziałowcy to przedstawiciele miast i gmin regionu, organizacje publiczne, przedsiębiorstwa oraz ośrodki naukowe i niepubliczne uczelnie wyższe.

Źródło: WNP