Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Biogaz - Będzie mniej energii z wykorzystania metanu i biogazu?
Biogaz - Będzie mniej energii z wykorzystania metanu i biogazu? Poleć ten artykuł znajomemu...
Poniedziałek, 26 Kwiecień 2010 16:02

biogazMinisterstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia określającego wielkość obowiązku zakupu energii z metanu z kopalń i biogazowni. Wielkości obowiązku są obecnie mniejsze, niż MG proponowało na początku br.

W Ministerstwie Gospodarki prowadzone są obecnie prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Projekt rozporządzenia został już skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Projekt rozporządzenia określa procentowe wymogi zakupu energii elektrycznej w oparciu o metan wydzielony w procesie eksploatacji węgla i ujęty w stacjach odmetanowania oraz produkcja energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji wykorzystujących gaz z przetwarzania biomasy.
W nowym projekcie wymogi dotyczące produkcji energii z metanu kopalnianego są takie same jak w poprzednim i wynoszą 1056 GWh w roku 2010. W latach kolejnych obowiązek ten jest na podobnym poziomie, w roku 2018 ma wzrosnąć do 1178 GWh.

Znaczące różnice są natomiast w przypadku energii produkowanej przy wykorzystaniu gazu z przetwarzania biomasy. W projekcie nowego rozporządzenia wynoszą one 357 GWh w 2010 r., 640 GWh w 2011 r. W kolejnych latach wymogi rosną, by w roku 2018 sięgnąć pułapu 1908 GWh.

Łącznie z metanu kopalnianego i biogazu ma być wyprodukowane 1,4 proc. energii w roku 2010, 1,6 proc. w latach 2011 i 2011. W roku 2018 wskaźnik ten ma wzrosnąć do 2,5 proc.

Poprzednie projekcje resortu gospodarki przewidywały znacznie większy poziom produkcji energii przy wykorzystaniu biogazu - już w roku 2010 miało to być 1125 GWh (teraz ten próg ma być przekroczony dopiero w 2015 r.), w roku 2011 prognoza mówiła o 2500 GW (znacznie więcej niż obecne założenie dla roku 2018). Stare prognozy mówiły, że z biogazu w 2018 r. wyprodukowanych zostanie 12214 GWh i udział produkcji energii z metanu i biogazu będzie stanowił 10,5 proc. energii wyprodukowanej w Polsce.

Źródło: WNP