Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia wiatrowa - Nie osiągniemy celu w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na 2010 rok
Energia wiatrowa - Nie osiągniemy celu w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na 2010 rok Poleć ten artykuł znajomemu...
Poniedziałek, 28 Czerwiec 2010 14:55

windNa koniec roku 2009, stan realizacji celu indykatywnego szacowany jest na ok. 75 proc. Można już dziś śmiało stwierdzić, że cel w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej przyjęty przez Polskę na 2010 rok nie będzie osiągnięty – podaje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Udział energii elektrycznej odnawialnej w krajowym zużyciu energii wyniósł na koniec 2009 roku ok. 5,5 proc. - wszystkie źródła OZE wygenerowały ok. 8,6 TWh energii elektrycznej, przy zużyciu energii elektrycznej brutto przez odbiorców końcowych na poziomie 149 TWh.

Według PSEW, przy obecnym krajowym zużyciu energii elektrycznej brakuje nam produkcji energii elektrycznej wytworzonej w OZE na poziomie ok. 2,5 TWh.

W związku z tym, iż odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nt. informacji Ministerstwa Środowiska o Stanie realizacji zobowiązań akcesyjnych Polski w dziedzinie ochrony środowiska wynikających z Traktatu Akcesyjnego o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, PSEW przesłało przewodniczącemu i członkom komisji, informację odnośnie stanu realizacji celów w zakresie OZE.

PSEW zwraca uwagę, że w Dyrektywie 2001/77/WE określono cele indykatywne dla poszczególnych państw członkowskich związane z udziałem energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych do roku 2010. Polska w traktacie akcesyjnym wynegocjowała cel na poziomie 7,5 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w krajowym bilansie zużycia energii elektrycznej w roku 2010. Jak wynika z obecnego stanu realizacji cel w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej przyjęty przez Polskę na 2010 rok nie będzie osiągnięty.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na fakt, że sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia za pół roku, jest jeszcze bardziej niepokojąca.

"Od 1 stycznia 2011 roku powinniśmy bowiem zacząć wypełniać nasze zobowiązanie, tym razem nie indykatywnego celu, ale obligatoryjnego - doprowadzenia do 15 proc. udziału energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych w całej energii pierwotnej, która będzie wyprodukowana w roku 2020. Obserwując stan rozwoju sektora OZE, jesteśmy przekonani,że nie ma żadnej szansy by cel ten osiągnąć." - czytamy w informacjach przesłanych do przewodniczącego i członków komisji.

Zasady dojścia do takiego celu precyzyjnie określa Dyrektywa 2009/28/WE.

"Już realizacja pierwszego z niezbędnych elementów - sposobu przygotowywania Krajowego Planu Działań (KPD) potwierdza nasze obawy co do możliwości zrealizowania zadeklarowanego celu. W przypadku tak określonego celu negatywne skutki finansowe możemy jako kraj odczuć bardzo szybko bo przy okazji pierwszej weryfikacji stanu zaawansowania realizacji KPD, już w roku 2012. Brak zrealizowanego w tym roku celu cząstkowego będzie kosztował budżet (a więc podatnika) kwotę, którą Polska będzie musiała wpłacić do kasy Unii, będącą równoważnikiem kosztu niewyprodukowanej energii w nieistniejących źródłach odnawialnych, przy czym wpłacenie tej opłaty nie zwalniać nas będzie z realizacji obowiązku i przy okazji następnej weryfikacji (w roku 2014) możemy powtórnie być ukarani za to samo." - czytamy dalej.

Źródło: WNP