Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia słoneczna - Zwiększa się sprzedaż paneli słonecznych w Polsce
Energia słoneczna - Zwiększa się sprzedaż paneli słonecznych w Polsce Poleć ten artykuł znajomemu...
Środa, 30 Czerwiec 2010 11:46

solarSprzedaż solarów w naszym kraju zwiększyła się w 2009 r. o 11 proc. względem roku ubiegłego. Kupujący mieszkania wyposażone w takie urządzenia mogą liczyć na preferencyjny bankowy kredyt.Tempo wzrostu energetyki słonecznej jest najwyższe spośród wszystkich dostępnych odnawialnych źródeł energii – wynika z badań Instytutu Energii Odnawialnej (IEO). Jest to m.in. skutek większej świadomości społecznej dotyczącej ekologicznych rozwiązań, względnie niskich kosztów zastosowania tej technologii oraz licznych udogodnień dla osób wprowadzających ekologiczne rozwiązania.

Spośród sprzedanych w ubiegłym roku 144 tys. mkw. solarów prawie połowa trafiła do mieszkańców Małopolski, Śląska i Podkarpacia. Tam też zlokalizowana jest większość polskich producentów oraz centralnych przedstawicielstw zachodnich firm dostarczających ten sprzęt. Ogółem na koniec 2009 roku powierzchnia zainstalowana wynosiła 510 tys. mkw.

Dobry rok dla branży

Eksperci IEO uważają, że rok 2010, a zwłaszcza jego druga połowa, zapowiada się interesująco dla branży. Uruchomiony zostanie nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego udzielane będą dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych (w formie dopłat na dokonywanie częściowych – w wysokości do 45 proc. – spłat kapitału kredytów bankowych). Program przeznaczony będzie dla beneficjentów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych, zaś realizowany we współpracy z bankami. Wysokość kredytu z dotacją będzie wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2500 zł/mkw.

Ponadto, jak przypominają analitycy Instytutu Energetyki Odnawialnej, w tym roku można się spodziewać pierwszych naborów wniosków do 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) na działania związane z OZE (odnawialnymi źródłami energii), w tym dotyczące montażu słonecznych systemów grzewczych. W związku z otwieraniem pierwszych konkursów na wnioski z zakresu energetyki, ochrony środowiska i OZE o budżetach pojedynczych projektów do 20 mln zł dużą popularnością cieszą się projekty polegające na tzw. pakietowaniu wielu małych inwestycji w kolektory słoneczne w jeden duży projekt. Jednak osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z tych funduszy, ponieważ skala inwestycji byłaby wówczas zbyt mała lub nie uzasadniała ponoszenia wysokich kosztów transakcyjnych na przygotowanie dokumentacji i wniosku. W tym przypadku z reguły zakładane będą lokalne stowarzyszenia skupiające 400 – 700 indywidualnych inwestorów (zazwyczaj właścicieli domów jednorodzinnych).

Zgłaszają się oni z akcesem do wniosku zbiorowego, wypełniając ankietę i kierując się zazwyczaj własną oceną, czy ich dom spełnia warunki wystarczającego nasłonecznienia do instalowania kolektorów słonecznych oraz w pewnym zakresie starając się oszacować wysokość kosztów zaopatrzenia w ciepłą wodę i możliwe korzyści.

Prognozy rozwoju

Eksperci IEO przekonują, że w najbliższych 2 – 3 latach rozwijać się będzie dalej intensywnie rynek najbardziej sprawdzonych aplikacji termicznej energetyki słonecznej do przygotowania ciepłej wody w domach mieszkalnych, ale coraz częściej także w sektorze publicznym i w usługach oraz jako wspomaganie systemów ciepłowniczych. Instytut przewiduje, że w następnej kolejności na rynku krajowym zaczną się pojawiać słoneczne systemy ogrzewania, a potem także chłodzenia.
Preferencyjne kredyty

Kolektory słoneczne to jedno z najprostszych i najtańszych ekorozwiązań dla rodziny – biorąc pod uwagę technologie innych źródeł energii odnawialnej. Nie oznacza to jednak, że nie stanowi ono obciążenia dla domowego budżetu. Koszt założenia solarów o powierzchni 2 mkw. w domu jednorodzinnym to wydatek rzędu 7 tys. zł. Przy budowie nieruchomości od podstaw taka kwota ginie w kosztach, a przy okazji daje możliwość uzyskania preferencyjnych warunków kredytowych. Obecnie dostępnym rozwiązaniem jest ekologiczny kredyt hipoteczny Banku Ochrony Środowiska. Można go przeznaczyć na finansowanie zakupu, budowy lub remontu domu czy mieszkania w budynku, w którym zostaną zastosowane rozwiązania pozwalające oszczędzać energię.

O ekologiczny kredyt hipoteczny może ubiegać się każdy, kto zamierza zainwestować w OZE (odnawialne źródła energii), czyli kolektory słoneczne, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów. Kredyt można uzyskać również na nieruchomości ze statusem budynku niskoenergochłonnego lub pasywnego.

O kolektorach słonecznych praktycznie

Zanim przystąpimy do instalacji kolektorów, warto wiedzieć, że:

● istotny jest wybór instalatora z odpowiednim doświadczeniem,

● należy zamówić projekt instalacji słonecznej,

● montaż trzeba planować w okresie wiosenno-letnim,

● pamiętać, że gwarancja na kolektory płaskie trwa do 12 lat, a próżniowych od 2 do 10 lat.

Kolektorek – to program, który można znaleźć w internecie, www.kolektorek.pl, służący do:

● projektowania całej instalacji,

● obliczania wydajności kolektora,

● kalkulacji stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło,

● kalkulacji kosztów inwestycji i okresu jej zwrotu.

Program zawiera także bazę danych o stopniu nasłonecznienia, temperaturach i liczbie godzin słonecznych w 59 polskich miastach.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna