Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Energia geotermalna potencjał energii geotermicznej
Potencjał i wykorzystanie

Roczny światowy potencjał energii geotermalnej odpowiada około 35 mld ton węgla kamiennego, jednak na powierzchnię ziemi wydostaje się zaledwie 1% tych wszystkich zasobów. To tyle, ile teoretycznie mogłoby zaspokoić najwyżej 3% światowego zapotrzebowania na energię. W przyszłości liczba ta może się jednak nieco zwiększyć dzięki rozwojowi nowych technologii, pozwalających wykorzystywać energię gorących podziemnych warstw skalnych.

 

Zasoby geotermalne istnieją na całej Ziemi, jednak ich praktyczne wykorzystanie jest możliwe w ponad 70 krajach świata. W 39 krajach, położonych w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz na wyspach Pacyfiku energia wnętrza Ziemi jest w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie na elektryczność, jednak w rzeczywistości energię elektryczną produkuje pozyskuje się tą drogą w 21 krajach.

 

Elektrownie geotermalne wytwarzają tam ponad 8200 MW energii, zaopatrując w prąd około 60 milionów ludzi. Główni producenci wytwarzanego w ten sposób prądu to Stany Zjednoczone, Filipiny, Włochy, Meksyk, Japonia i Nowa Zelandia.

Stany Zjednoczone

Choć amerykańskie zakłady geotermalne dysponują 2544 MW mocy zainstalowanej, z czego zaledwie 110 MW przybyło po roku 1989, w rzeczywistości wykorzystywane jest tylko około 1900 MW. Przyczyną tej różnicy jest nadmierne wyeksploatowanie obszaru dysponującego największą w USA ilością mocy zainstalowanej – kalifornijskiego The Geysers, które posiada co prawda 1421 MW mocy zainstalowanej, lecz dostarcza gorącej pary pozwalającej wyprodukować zaledwie 888 MW energii. W okresie największego rozwoju, w 1987 roku, ilość mocy zainstalowanej w The Geysers wynosiła 1891 MW.

 

Najwięcej mocy zainstalowanej i najwięcej zakładów geotermalnych w USA skupiają stany Kalifornia i Newada. Na Hawajach, w miejscowości Puna, pracuje 20 małych instalacji geotermalnych, które w 2002 roku przez kilka miesięcy nie nadawały się do użytku z powodu braku gorącej pary i korozji rur. Tylko jedną instalację geotermalną posiada stan Utah (w miejscowości Roosvelt).

 

W najbliższych latach Amerykanie planują rozbudowę instalacji geotermalnych w Kalifornii, Newadzie i Utah. Jeśli wszystkie planowane przedsięwzięcia zakończą się sukcesem, do roku 2010 ilość mocy zainstalowanej amerykańskich zakładów geotermalnych wzrośnie o 340 MW, co oznacza wzrost o 20% w ciągu 5 lat.

 

Jeśli chodzi o bezpośrednie wykorzystanie energii wnętrza ziemi (pompy ciepła, podgrzewanie wody w basenach, ogrzewanie szklarni, akwakultura i in.), to Stany Zjednoczone dysponują 7817,4 MWt (megawatami termicznymi) mocy zainstalowanej, a wykorzystanie energii na wzmiankowane cele wynosi 31 239 TJ rocznie (8678,2 GWh/rok). Największy wzrost następuje przy tym w sektorze pomp ciepła.

Filipiny

Moc zainstalowana zakładów geotermalnych na Filipinach, które są drugim co do wielkości światowym producentem energii geotermalnej wynosi 1931 MW, z czego faktycznie wykorzystywanych jest 1838 MW. Głównym ośrodkiem wykorzystania energii geotermalnej na Filipinach jest Tongonan wraz z pobliskimi złożami geotermalnymi w prowincji Leyte, gdzie zainstalowanych jest 723 MW mocy. Zakłady te wytwarzają duże ilości energii elektrycznej: w 2003 roku ich produkcja wyniosła 4745 GWh.

 

Bezpośrednie wykorzystanie energii wnętrza Ziemi na Filipinach ogranicza się do podgrzewania wody w basenach i suszenia miąższu orzechów kokosowych. Przeznaczone do obu tych celów instalacje dysponują łącznie mocą zainstalowaną 3,3 MWt (z tego aż 1,6 MWt przypada na instancję przeznaczoną do suszenia miąższu kokosów) i zużywają 39,5 TJ energii rocznie (11 GWh). Plany na przyszłość obejmują wykorzystanie zasobów geotermalnych na Filipinach do celów balneologicznych.