Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Biogaz budowa biogazowni rolniczej

Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na części działki o numerze 99 i 100 w Studzionce przy ul. Powstańców Śląskich 51 przeznaczonej do obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych.
W najbliższym otoczeniu projektowanego przedsięwzięcia znajdują się:

  • na kierunku południowym - zabudowania gospodarcze, podwórze, dom i ulica
  • na kierunku północnym - łąki
  • na kierunku wschodnim - działka 1073/97
  • na kierunku zachodnim - łąka dalej ulica i za ulicą zabudowa

W strefie oddziaływania nie występują obszary:

  • parków narodowych
  • ochrony uzdrowiskowej

Teren na którym realizowana jest inwestycja przeznaczony jest jako teren produkcji i obsługi rolniczej. Na części działki 99 i100 planuje się lokalizację kompletnej instalacji służącej do fermentacji (utylizacji) odchodów zwierzęcych i odpadów z działalności rolniczej innych niż niebezpieczne to jest wybudowanie, ustawienie lub adaptację: zbiornika wstępnego (końcówka istniejącego kolektora ściekowego), komory fermentacyjnej, zbiornika gnojowicy pofermentacyjnej oraz adaptację pomieszczenia technicznego (maszynowni) w części garażu maszyn rolniczych.
Podstawowe obiekty jak komora fermentacyjna i zbiornik biogazu usytuowano na terenie podwórza za budynkami gospodarczymi a zbiornik gnojowicy pofermentacyjnej na miejscu dotychczasowego gnojowiska to jest pomiędzy budynkami gospodarczymi i granicą działki od strony łąk. Studzienka pompy, przy istniejącym zbiorniku zrzutowym przy ścianie kurnika a pomieszczenie techniczne (maszynownia) w adaptowanym pomieszczeniu w budynku gospodarczym.

Skala przedsięwzięcia

Podstawową jednostką instalacji jest komora fermentacyjna, w naszym przypadku to cysterna stalowa o średnicy ~2,8 m i długości 10,3 m (objętości 61,0 m3), izolowana cieplnie, zajmowana powierzchnia (rzut) około 40 m2, zbiornik gnojowicy pofermentacyjnej to zbiornik betonowy zbrojony, okrągły o średnicy wewnętrznej 10.0 m i wysokości 5.0m, zagłębiony w ziemi około 1,5 m, zajmowana powierzchnia z opaską około 95,0 m2.
Zbiornik biogazu to worek z tworzywa sztucznego (kauczuku butylowego, mieszaniny plietylenowo-propylenowej) o pojemności około 85,0 – 90,0 m3 umieszczony (zawieszony) w typowym silosie blaszanym (zbożowym) o średnicy około 5,0 m i wysokości około 6,0 m jako osłonie przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem otwartego ognia, zajmowana powierzchnia (rzut) z opaską około 35,0 m2. Drogi i place 150,0 m2. Razem z wolnymi powierzchniami pomiędzy drogą i obiektami około 440,0 m2 , obiekty budowlane (rzut) 170,0 m2. Dotychczas, powierzchnia ta była wykorzystana jako gnojowisko i zbiornik gnojowicy a w drugiej części, przejściowy plac składowania różnych przedmiotów związanych z prowadzeniem gospodarstwa.