Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Biomasa - Rozwój biomasy dopiero przed nami
Biomasa - Rozwój biomasy dopiero przed nami Poleć ten artykuł znajomemu...
Środa, 23 Czerwiec 2010 14:13

biomasaRynek biomasy jest to nowo utworzony rynek, dla którego czas dynamicznego rozwoju dopiero nadchodzi i teraz jesteśmy w przededniu dynamicznych zmian na nim - wyjaśniał Dariusz Bliźniak, wiceprezes Towarowej Giełdy Energii podczas konferencji „Rynek Biomasy na Towarowej Giełdzie Energii S.A - nowe możliwości handlu biomasą”.

Biomasa staje się głównym paliwem do pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Z danych TGE wynika, że w ostatnim czasie możemy zaobserwować dynamiczny wzrost produkcji energii elektrycznej w elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujących technologię współspalania. W roku 2009 wyprodukowano 4 143 332 MWh, czyli o 51% więcej niż w 2008 r. Ponadto systematycznie rośnie również udział biomasy w produkcji energii elektrycznej z OZE. W 2008 r. wynosił on 42%, a w zeszłym roku już 49%.

- Szacuje się, że w roku 2010 ten udział biomasy sięgnie 55 - 56 procent - powiedział wiceprezes TGE.
Zwiększa się również produkcja i zużycie biomasy wysokoprzetworzonej. W przypadku pelletów produkcja w 2008 roku względem 2007 wzrosła o 30 tys. ton, natomiast zużycie o 100 tys. ton.

- Oznacza to, że od 2008 roku biomasa w postaci pelletów staje się jednym z podstawowych surowców używanych przy produkcji energii z OZE przez energetykę zawodową w procesie współspalania - wyjaśniał dalej Dariusz Bliźniak.

Obecnie biomasa jako paliwo spalana jest głównie w dwóch procesach. Pierwszym jest proces spalania w źródłach dedykowanych wyłącznie biomasie, drugim proces współspalania w źródłach dedykowanych zarówno węglowi jak i biomasie.

Jak podaje TGE, biomasa jest trzecim, co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Warto ją wykorzystywać z wielu powodów. Przede wszystkim jej spalanie nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas spalania biomasy równoważona jest ilością dwutlenku węgla pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą również staje się opłacalne.

Zgodnie z definicją UE, biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).