Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Odnawialne źródła energii
Piątek, 08 Sierpień 2008 14:21
energia odnawialna
Witamy serdecznie na naszej witrynie, której głównym tematem będzie zagadnienie "energia odnawialna". Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat proponujemy abyś odwiedził interesujące Cię działy.
Codziennie nowe artykuły, które na pewno Cię zainteresują i przybliżą pojęcie "energia odnawialna".
Zapraszamy również do zapisów na nasz newsletter w którym będziecie Państwo otrzymywać co tydzień zbiór najnowszych wiadomości
„Odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne”

 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency - IEA) podjęła już przed kilku laty zadanie doprecyzowania pojęć i określenia metodologii ocen istniejących i potencjalnych zasobów odnawialnych nośników energii. Grupa Robocza ds. Odnawialnych nośników energii, powołana przez IEA (The Renewable Energy Working Party - REWP) jako podstawę dla bardziej precyzyjnych określeń przyjęła następująca szeroką definicję: Odnawialna energia jest tą ilością energii jaką pozyskuje się w naturalnych procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując w różnej postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię słoneczną lub z ciepła pochodzącego z jądra Ziemi.
Zakres tej definicji obejmuje energię generowaną przez promieniowanie słoneczne, wiatr, z biomasy, geotermalną cieków wodnych i zasobów oceanicznych oraz biopaliwo i wodór pozyskany z wykorzystaniem wspomnianych odnawialnych źródeł energii.
Bazując na tej szerokiej definicji do OZE zalicza takie nośniki (i źródła) energii jak:

W załączniku II Traktatu Akcesyjnego Polska zobowiązała się do zwiększenia udziału OŹE w produkcji energii elektrycznej z poziomu 1,6%, przy rocznej produkcji 2,35 TWh w 1997 r., do poziomu 7,5% w 2010 r. Jako członek UE Polska wykonuje swe zobowiązania również w zakresie zastosowania biopaliw w transporcie, zgodnie z dyrektywą 2003/30/WE. Zgodnie z opracowaniem Komisji Europejskiej z dnia 26 maja 2004 r. adresowanym do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego nt. stanu rozwoju odnawialnych energii w Unii Europejskiej oczekuje się podjęcia dalszych akcji przez kraje UE prowadzących do 20 % udziału OZE w 2020 r. w bilansie pierwotnych nośników energii dla Unii jako całości.

(żródło: ODNAWIALNE ZRODŁA ENERGII - POLSKIE DEFINICJE I STANDARDY; autorzy: Jan Norwisz, Tomasz Musielak, Bożena Boryczko; „Rynek Energii” – nr 1/2006)