Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Biomasa - W Koszalinie powstanie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów?
Biomasa - W Koszalinie powstanie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów? Poleć ten artykuł znajomemu...
Piątek, 25 Czerwiec 2010 14:17

biomasaPrezydent Koszalina (Zachodniopomorskie) może składać wniosek o unijną dotację na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO). W czwartek radni przyjęli upoważniającą go do tego uchwałę.

Koszt całej inwestycji oszacowano na 346,6 mln zł. Unijna dotacja, o którą będzie ubiegać się miasto, to 220,9 mln zł z Funduszu Spójności. 116,7 mln zł na projekt ma pochodzić od prywatnego inwestora, który zostanie koncesjonariuszem. Z własnej kasy miasto będzie musiało wyłożyć na budowę 9,1 mln zł.

Jeśli chodzi o koncesjonariusza, nie został on jeszcze wybrany. Z informacji przekazanej w czwartek radnym przez wiceprezydenta Koszalina Andrzeja Jakubowskiego wynika, że udziałem w projekcie zainteresowanych jest kilka zagranicznych firm.
Wniosek do Funduszu Spójności władze miasta muszą złożyć do 30 czerwca br. Wiceprezydent Jakubowski zapewniał w czwartek, że termin zostanie dotrzymany.

ZTPO ma być ulokowane w południowej części miasta przy ulicy Słowiańskiej. Początek budowy planowany jest na rok 2011, a zakończenie na rok 2013. Zakład ma przetwarzać rocznie 92 tys. ton odpadów pochodzących z Koszalina i 29 ościennych gmin, z którymi w czwartek podpisano stosowne umowy.

Zakłada się, że energia cieplna, która będzie powstawać z przetwarzanych w ZTPO odpadów, trafi do sieci grzewczej komunalnej spółki Miejska Energetyka Cieplna.

Za przygotowanie inwestycji odpowiada konsorcjum dwóch firm - Socotec z Warszawy i Przedsiębiorstwo Usługowe Południe II z Krakowa - które wygrało przetarg na wykonanie dokumentacji, m.in. studium wykonalności inwestycji, raportu oddziaływania na środowisko i programu funkcjonalno-użytkowego.

Konsorcjum było też zobowiązane do przeprowadzenia konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej dotyczącej projektu. W ramach tej części działań dla dziennikarzy i mieszkańców m.in. zorganizowano wyjazdy do Niemiec do funkcjonujących tam zakładów termicznego przekształcania odpadów.

Chociaż z badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Koszalina przez jedną z poznańskich pracowni wynikało, że większość badanych jest za budową zakładu, w mieście powstał Społeczny Komitet Ratowania Koszalina przed Spalarnią.

Komitet chciał, aby zakład został zbudowany poza miastem. Zorganizował przed ratuszem manifestację, zebrał 2,5 tys. podpisów pod sprzeciwem wobec inwestycji i przedłożył radzie miasta projekt uchwały w tej sprawie. Rada rozpatrywała go w czwartek i odrzuciła w głosowaniu stosunkiem głosów 6 do 15.

Źródło: WNP