Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Artykuły lista artykułów Energia odnawialna - Organizacje związane z OZE apelują do premiera o interwencję w sprawie KPD
Energia odnawialna - Organizacje związane z OZE apelują do premiera o interwencję w sprawie KPD Poleć ten artykuł znajomemu...
Środa, 30 Czerwiec 2010 12:23

energiaW dniu 25 czerwca br. organizacje działające w obszarze sektora energetyki odnawialnej wystosowały apel do premiera Donalda Tuska z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie przygotowania Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Ministerstwo Gospodarki upubliczniło projekt w dniu 25 maja br., prosząc o przesyłanie uwag do projektu do dnia 11 czerwca. Większość organizacji, w tym sygnatariusze apelem, przesłało wyjątkowo negatywne opinie wskazujące nie tylko szereg błędów merytorycznych, ale i niedotrzymanie standardu przygotowania KPD wskazywanego w treści Dyrektywy.

Do dnia dzisiejszego nie odbyło się żadne spotkanie podsumowujące przesłane uwagi, nie zakończono więc w ten sposób formalnie procesu konsultacji społecznych.

Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na brak informacji ze strony Ministerstwa Gospodarki dotyczących dalszego przebiegu procesu formułowania treści KPD. Zwrócili się oni do premiera z prośbą o osobisty nadzór nad tym wyjątkowo ważnym procesem.
Według przedstwawicieli ogranizacji związanych z OZE, bez klarownego planu jakim ma być właśnie Krajowy Plan Działań, realizacja założonych celów przez sektor nie będzie możliwa, a Polska ponosić będzie, poprzez konieczność zakupu z zagranicy brakującej w bilansie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, zbędne, znaczące, koszty wynikające z zapisów Dyrektywy 2009/28/WE.

Projekt KPD zaakceptowany przez Radę Ministrów RP powinien zostać przesłany do Komisji Europejskiej, zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/28/WE, nie później niż do końca czerwca bieżącego roku.

Apel podpisali przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Polskiej Asocjacji Geotermalne, Greenpeace Polska oraz WWF Polska.

Źródło: Cire