Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Biopaliwo
Biopaliwa

Następujący współcześnie szybki rozwój transportu ma swoje dobre i złe strony. Do tych ostatnich należą niewątpliwie powodowane przez transport zanieczyszczenia. To transport odpowiada za około jedną czwartą emisji dwutlenku węgla (CO2), przy czym aż 80% tej sumy przypada na transport drogowy. Nic więc dziwnego, że w trosce o środowisko naturalne ludzie coraz częściej zwracają się ku alternatywom dla tradycyjnych paliw. Jedną z takich alternatyw są biopaliwa płynne.

 

Źródła biopaliw płynnych i możliwości ich zastosowania (za EC BREC)

 

 Biopaliwo Roślina Proces konwersji
 Zastosowanie
Bioetanol Zboża, ziemniaki, topinambur itp. Hydroliza i fermentacja Substytut i/lub dodatek do benzyny
Bioetanol Buraki cukrowe itp. Fermentacja Substytut i/lub dodatek do benzyny
Bioetanol Uprawy energetyczne, słoma, rośliny trawiaste Obróbka wstępna, hydroliza i fermentacja Substytut i/lub dodatek do benzyny
 Biometanol Uprawy energetyczne Gazyfikacja lub synteza metanolu Ogniwa paliwowe
Olej roślinny Rzepak, słonecznik itp.  Substytut i/lub dodatek do oleju napędowego
Biodiesel Rzepak, słonecznik itp. Estryfikacja Substytut i/lub dodatek do oleju napędowego
Bioolej Uprawy energetyczne Piroliza Substytut oleju napędowego lub benzyny

 

Oleje roślinne

Różniące się od olejów napędowych brakiem lotności, większą lepkością i mniejszą podatnością na samozapłon nie mogą być bez wcześniejszego przetworzenia stosowane jako paliwo napędowe. Wyjątek stanowi wykorzystanie olejów roślinnych w specjalnie zaprojektowanych silnikach, takich jak na przykład przystosowane do napędzania olejem rzepakowym silniki niemieckiej firmy Elsbett. To rozwiązanie nie jest jednak zbyt rozpowszechnione z uwagi na wysokie koszty produkcji.

Bioolej

Zamiast przystosowywać silnik do paliwa można przystosować paliwo do silnika. Poddając biomasę szybkiej pyrolizie – to znaczy krótkotrwałemu oddziaływaniu temperatury 400-600 st. C – otrzymuje się bioolej. Ta ciemnobrązowa, gęsta ciecz o wartości opałowej stanowiącej 45-50% wartości energetycznej oleju napędowego może być wykorzystywana w kotłach, palnikach, turbinach czy generatorach prądu. Spalanie biooleju nie przyczynia się do emisji dwutlenku siarki (SO2), jest neutralne z punktu widzenia bilansu tlenku węgla (CO), zaś spowodowane nim emisje dwutlenku azotu (NO2) należą do śladowych.

Biodiesel

czyli biopaliwo z rzepaku pozyskiwany jest w znanym już na przełomie XIX i XX wieku procesie chemicznym, polegającym na przetworzeniu oleju rzepakowego w estry metylowe (RME). Stosuje się przy tym jedną z dwóch technologii:

  • odpowiednią dla małych, produkujących na przykład 500 ton biopaliwa rocznie zakładów przetwórczych technologię zimną, w której biopaliwo pozyskiwane jest w temperaturze 20-70 st. C lub
  • wymagającą dostaw energii cieplnej technologię gorącą, w której do produkcji biopaliwa potrzebna jest temperatura 240 st. C i ciśnienie około 10 MPa.

W tej ostatniej technologii surowcem do produkcji biopaliwa może być olej tłoczony na zimno.