Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Dotacje UE
Dotacje unijne na rozwój odnawialnych źródeł energii
Dotacje unijne na rozwój odnawialnych źródeł energii - Strona 2

 

 WOJEWÓDZTWO DZIAŁANIE ALOKACJA FINANSOWA (w mln euro)
 Dolnośląskie 5.1. - Alternatywne źródła energii 21,7
 Kujawsko - Pomorskie 2.4. - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 36,0
 Lubelskie 6.2. - Energia przyjazna środowisku 23,3
 Lubuskie  3.2. - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie OZE  18,6
 Łódzkie 2.9. - Odnawialne źródła energii 32,2
 Małopolskie 7.2. - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystanie OZE 28,7
 Mazowieckie 4.3. - Ochrona powietrza, energetyka  146,8
 Opolskie 4.3. - Ochrona powietrza, OZE  20,1
 Podkarpackie  2.2. - Infrastruktura energetyczna  63,8
 Podlaskie  5.1. - Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska 38,5
 Pomorskie 5.4. - Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych  16,5
 Śląskie  5.3. - Czyste powietrze i odnawialne źródła energii  57,8
 Świętokrzyskie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej 59,8
 Warmińsko - Mazurskie 6.2. - Ochrona środowiska przez zanieczyszczeniami i zniszczeniami  44,9
 Wielkopolskie 3.7. - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 20,6
 Zachodniopomorskie  4.1. - Energia odnawialna i zarządzanie energią  21,0

 

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii mogą być również finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej przewiduje możliwość wsparcia projektów w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych, które nie mogą przekroczyć 3 mln złotych. Beneficjentami działania mogą być gminy lub jednostki organizacyjne dla których JST są organizatorem (np. zakłady gospodarki komunalnej). Ponadto projekty mogą być realizowane na terenie gminy wiejskiej, gminy miejsko - wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.

Poza wymienionymi powyżej formami wsparcia istnieje szereg innych możliwości dofinansowania projektów w zakresie OZE. Najważniejsze spośród nich to granty EkoFunduszu oraz preferencyjne pożyczki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo, kilka banków komercyjnych uruchomiło w swojej ofercie współfinansowanie projektów z zakresu OZE realizowanych przez polskich przedsiębiorców i jednostki sektora publicznego.

Jacek Kachel, Dyrektor Zarządzający
Tomasz Zima, Konsultant

 

(Źródło: Gazeta Prawna)