Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Strona główna Energia wiatrowa anemometry - budowa, typy i zasada działania
Anemometry - budowa, typy i zasada działania
1. Anemometr

Anemometr [gr. anemos = wiatr + metrein = mierzyć] jest przyrządem meteorologicznym mierzącym prędkość i kierunek ruchu płynów (gazów i cieczy). Jego najczęstsza konstrukcja to wirnik z 4 łopatami zakończonymi półkolistymi czaszami obracającymi się pod wpływem przepływu czynnika. Obroty wirnika rejestruje licznik, którego wskazania porównane z sekundnikiem określają prędkość przepływu płynu. Rodzajem anemometru jest wiatromierz.

2. Rodzaje anemometrów

Anemometr rotacyjny jest to anemometr o wirniku z półkolistymi czaszami lub skrzydełkami, w którym prędkość przepływu danego płynu określa się na podstawie obrotów wirnika.

Anemometr statyczny - welometr - jest to przyrząd do pomiaru prędkości ruchu powietrza - zasadę jego działania stanowi uzyskiwanie równowagi między wolną częścią przekroju a przesłaniającą przekrój ruchomą zastawką.

Anemoskop - wiatrowskaz - jest to urządzenie wskazujące kierunek wiatru na lotnisku, zwykle w postaci rękawa lub anemometru z obrotową głowicą.

Wiatromierz - miernik prędkości wiatru, niekiedy także wskaźnik jego kierunku; stosuje się rozmaite odmiany, różniące się konstrukcją i zasadą działania; współczesne wiatromierze są najczęściej urządzeniami elektronicznymi,

Wiatromierz Wilde'a (najprostszy) wskazuje prędkość wiatru wskazując odchylenie płytki na tle podziałki wykonanej z prętów, a jego kierunek - ustawienie statecznika. Wiatromierz ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najprostszych przyrządów do pomiaru prędkości i kierunku wiatru. Stosuje się go do pomiaru prędkości wiatru od ok. 1 m/s do 20 m/s. Wiatromierz Wilde'a zbudowany jest z żelaznego sworznia na którym umieszczono osiem prętów kierunkowych, klina kierunkowanego złożonego z 2 łopatek i przeciwwagi oraz wskaźnika prędkości wiatru, zbudowanego z płytki i z ośmiowskazówkowej skali prędkości.

Anemometr Robinsona - urządzenie to posiada czasze obracające się po wpływem wiatru, czasze na stałe połączone są z osią i ślimacznicą, czasze podczas poruszania się wprawiają w ruch licznik obrotów. Zapis stanu licznika obrotów powinien nastąpić przed włączaniem anemometru. W wyniku prostych przeliczeń otrzymujemy informacje o prędkości wiatru w metrach na sekundę.

Anemometr skrzydełkowy - Anemometr tego typu umożliwia pomiar prędkości chwilowej lub średniej przepływającego powietrza. Do pomiarów stosowane są sondy skrzydełkowe 2 rodzajów i z różnymi średnicami skrzydełek.


(Źródło: Rembowski Łukasz)